Skriv inn e-postadresse til din brukerkonto. En verifiseringskode vil bli sendt til deg. Når du har fått e-posten kan du bruke verifiseringskoden til å bekrefte at du er eier av kontoen, for så å velge nytt passord.

Service Works Global Nordic AB, Bryggaregatan 11, 653 40 Karlstad | Tel: 020 – 50 71 71, swgn-fm-services@swg.com